Niclonex

Niclonex - Covid-19 için İlaç Tedavisi

Niklosamid, SARS-CoV-2 virüsüne karşı bir replikasyon inhibitörü olan antelmintik bir ilaçtır. Son çalışmalar, Niclosamide'in Remdesivir'e kıyasla 40 kat daha yüksek etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, favipiravir tarafından elde edilen 500 uM'lik inhibitör konsantrasyonla karşılaştırıldığında Niclosamide'nin IC50'si 0.28 uM'dir.

MP-204

MP-204 - Viral Enfeksiyonların Tedavisi için Topikal Ürün

MP-204, HPV'nin neden olduğu anogenital siğiller gibi, viral cilt enfeksiyonlarının tedavisi için klinik geliştirmede sınıfının en iyisi olan topikal bir üründür ve Faz II klinik çalışmasını tamamlamıştır. MP-204, Faz 2 etkinlik/güvenlik çalışmasında önemli sonuçlar göstermiştir. MP-204 formülasyonu, en iyi alternatif tedavilerin klinik verilerine kıyasla daha kısa bir tedavi süresi (3 hafta), daha iyi bir güvenlik profili, daha yüksek hasta uyumu ve daha yüksek bir tam iyileşme seviyesi (%90'ın üzerinde) sağlamıştır.

MP-303

MP-303 - Nonmelanom Cilt Kanserlerinin Tedavisi için Topikal Ürün

MP 303, skuamöz hücreli karsinom ("SCC"), bazal hücreli karsinom ("BCC") gibi melanom dışı cilt kanserinin ("NMSC") tedavisi için klinik öncesi geliştirmede birinci sınıf topikal bir üründür. Hedeflenen nekroz ve bir immünomodülatör etki yoluyla aktinik keratoz (“AK”) Klinik öncesi veriler, kanserden etkilenen hücrelerin tamamen yok edildiğini, BCC (TE 354) ve AK (A431) hücre hatları üzerinde yürütülen bir in vitro çalışmada göstermiştir.

MP-4 Series

MP-4 Series - Ağrı Tedavisi Platformu / NSAID Technology Platform (“NTP”)

MN, neredeyse tüm oral NSAID ilaçlarına uygulanabilen, doruk plazma konsantrasyonlarını (Cmax) artıran, mide bağırsak koruması sağlarken maksimum plazma konsantrasyonuna (Tmax) ulaşma sürelerini kısaltan tescilli bir formülasyon teknolojisi geliştirmiştir. Hızlı bir etki için kısa bir Tmax'a sahip olması tercih edilirken, bu genellikle daha hızlı bir eliminasyona neden olur. Bu nedenle ilaç sadece terapötik pencerede daha kısa bir süre için aktiftir. MN, NSAID teknoloji platformu (“NTP”) ile bu sorunu da çözmüştür. NTP, azaltılmış yan etkilerle hızlı, uzun etkili ağrı rahatlamasına olanak sağlamaktadır. NTP bazlı diklofenak, CACO-2 hücre çalışması, hayvan çalışması ve insan çalışmasında, tek başına diklofenak uygulamasına kıyasla önemli ölçüde üstün sonuçlarla tamamlanmıştır.

Opix

Opix - a completely new MoA for severe pain

OpiX teknolojisinin özelliği, opioid reseptörleri üzerinden etki etmemesıdir ve dolayısıyla; opioidlerle ilişkili yan etkilerin hiçbirine sahip değildir. Ağrı üzerindeki etkinliği, uluslararası kabul görmüş hayvan modellerinde yüksek doz opioidlere karşı gösterilmiştir.

MP-732

MP-732 - Kronik bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı için yeni tedavi yöntemi

MP 732, sedef hastalığının tedavisi için çoklu etki mekanizmasına sahip yeni bir topikal tedavi yöntemi.

Antibiyotik Direnci & Klinik Öncesi AKNE Çalışması

Hastalık tanımı

Akne, kıl kökleri tıkandığında veya ölü deri hücreleri ve ciltteki yağlar tıkandığında ortaya çıkan uzun süreli bir cilt durumudur. Deri, kıl folikülleri veya gözenekler adı verilen küçük deliklerle kaplıdır. Foliküller, saçı ve cildi nemli tutan yağ bezleri içerir. Ergenlik döneminde hormonlar cildin çok fazla yağ yapmasına neden olabilir ve folikül içindeki hücrelerle, dış kir veya yağ ile birbirine yapışabilir. Akne, her yaştan insanı etkilemesine rağmen, gençler arasında en yaygın olanıdır. Akne ile ilgili çalışmalar, akne’nin sebebinin sadece %20'sinin beslenme ve stresten kaynaklandığını, faktörlerin kabaca %80'inin ise genetikten kaynaklandığını göstermektedir. Akne genellikle beyaz noktalara, siyah noktalara veya sivilcelere neden olur ve çoğunlukla yüz, alın, göğüs, sırt ve omuzlarda görülür. Antibiyotik direnci S epidermidis endokardit, septisemi ve protez eklem enfeksiyonlarına neden olur. MP-555, bu enfeksiyonlarla daha fazla araştırılacaktır, ancak MP-555 ilk önce daha basit bir endikasyon olan Acne Vulgaris için sabit doz formülasyon şeklinde hazırlanacaktır.

Yapay Zeka Platformu

Derin öğrenme, beynimizin nasıl çalıştığından ilham alan modellerin matematiksel olarak ifade edildiği ve otomatik olarak, verilerden sürekli olarak öğrenildiği, makine öğreniminin bir alt alanıdır. MOLFAC A.I. eski moleküllerin mevcut verilerinden öğrenerek yeni moleküller tasarlayan ve muhtemel hangi reseptörler ile etkileşim olacağını modelleyen bir sistemdir. MN’nin derin öğrenme uygulaması, özel olarak geliştirilmiş insan benzeri süper zeka ile farmasötik kimyaya dayalı geliştirmelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Algoritma, sisteme verilen bir molekülün yapısına göre benzeri bulunmayan, sentezlenebilir moleküller oluşturabilir. opiX ve Niclonex, Molfac A.İ. sayesinde geliştirilmeye başlanmıştır.